เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 ตัวแทนคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560” ครั้งที่ 30 “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม” ณ ห้องประชุม 2 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 19657467 1812425182107905 5333618483676560020 n

 

19884176 1812425102107913 3990478833759164635 n

 

19665263 1812424955441261 3367229206410679102 n