เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560 คณาจารย์สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561 และโครงการอบรมความรู้ด้านการบริหารงบประมาณ ระเบียบการเบิกจ่ายเงินและพัสดุ

19149370 2102181256678303 6593885706113187264 n

 

 

19059767 2102181070011655 2522935261259603082 n

 

 

19059833 2102181016678327 1622158143371509902 n